e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rejestr tłumaczy języka migowego na Mazowszu 2012-06-28


W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powstanie rejestr tłumaczy dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych. Tłumacze będą pomagać w sprawniejszej obsłudze osób z dysfunkcją słuchu i wzroku w trakcie wizyty w urzędzie. Tłumacze, którzy znają polski język migowy, system językowo-migowy oraz sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych mogą zgłaszać się do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Taki wykaz ma usprawnić obsługę klientów niesłyszących oraz z dysfunkcją słuchu i wzroku, którzy w trakcie wizyty w urzędach mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim w towarzystwie tłumacza można umówić po wypełnieniu formularza "Tłumacz dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych", który można znaleźć w zakładce "Pomoc" w lewym górnym rogu strony internetowej urzędu. W formularzu należy podać swoje dane, wskazać sprawę do załatwienia oraz przynajmniej na trzy dni robocze przed spotkaniem określić jego termin. Pracownik urzędu skontaktuje za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) potwierdzi miejsce i termin wizyty.

Tłumacze mogą składać wnioski o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem potwierdzającym znajomość jednej z form komunikowania się w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przesłać pocztą (na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) lub mailem na lex@mazowieckie.pl. Zgłoszenia obsługuje również elektroniczna skrzynka podawcza. Wynagrodzenie tłumaczy będą wypłacały organy administracji publicznej.

Dodatkowe informacje o rejestrze i niezbędne dokumenty do uzyskania wpisu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MUW (www.bip.mazowieckie.pl, zakładka "Rejestry, ewidencje, archiwa").

(Źródło: Rynekzdrowia.pl)