e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opłaty za krew i jej składniki 2012-06-28


21 czerwca opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki na 2013 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wysokość opłat za krew i jej składniki obliczono na podstawie całkowitych kosztów produkcji w roku 2011, związanych z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem.

Opłaty za krew i jej składniki są następujące:

  • jednostka krwi pełnej konserwowanej - 275 zł
  • jednostka koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej - 180 zł
  • jednostka koncentratu krwinek czerwonych z aferezy - 263 zł
  • jednostka koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej - 90 zł
  • dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - 1,111 tys. zł
  • dawka terapeutyczna ubogoleukocytowego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - 1,111 tys. zł
  • jednostka koncentratu granulocytarnego - 1,534 tys. zł
  • jednostka osocza świeżo mrożonego - 112 zł
  • jednostka krioprecypitatu - 195 zł
Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 20 czerwca. Uwagi można zgłaszać do 4 lipca.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)