e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu słuchowego nowej generacji 2012-06-28


W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą przeprowadzono pierwszą w Polsce i czwartą na świecie operację wszczepienia nowej generacji implantu słuchowego (CODACS).Operację przeprowadził prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wraz ze swym zespołem. Podkreślił on, że nowy implant łączy cechy implantu ucha środkowego i ślimakowego, zapewniając bezpośrednią stymulację ślimaka. Otwiera to nowe możliwości zachowania słuchu dla osób, które nie mają już wystarczającej korzyści z aparatów słuchowych, ale też nie kwalifikują się do wszczepienia implantu ślimakowego.

Implant CODACS pozwala zachować słuch jaki jeszcze pozostał u danej osoby oraz daje naturalną stymulację akustyczną. Dzięki temu pacjent już po tygodniu od zdjęcia opatrunku może słyszeć naturalne dźwięki, a nie tylko przetworzone. Profesor tłumaczy, że aby zagwarantować pacjentowi maksymalne korzyści jakie daje nowy implant, podczas operacji stosuje się nowoczesną, bezkontaktową i nieinwazyjną metodę śródoperacyjnego badania skuteczności operacji aparatem Laser Doppler Vibrometer (LDV).

Światowe Centrum Słuchu jest jednostką resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządów słuchu, głosu, mowy i równowagi.

(Źródło: Rynekzdrowia.pl)