e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2012 r. 2012-07-12


W czerwcu 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła 12,4 proc. W porównaniu do maja 2012r. spadła o 0,2 punktu procentowego. W tym samym czasie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 12,4 proc. do poziomu 11,9 proc.). Tak więc wskaźnik bezrobocia w końcu czerwca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,6 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (o 0,6 punktu) był w województwie zachodniopomorskim, a najsłabszy (o 0,2 punktu) w siedmiu województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i wielkopolskim.
Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,2 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2012 roku wyniosła 1 968,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca maja 2012 roku spadła o 45,8 tys. osób (o 2,3 proc.). W tym samym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 79,3 tys. (o 4 proc.). Zatem już trzeci miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był słabszy, niż przed rokiem.

Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

  • zachodniopomorskim- o 4,3 proc. (o 4,7 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim- o 3,0 proc. (o 3,2 tys. osób);
  • lubelskim - o 2,9 proc. (o 3,5 tys. osób).
Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Przyczyny wyrejestrowań to zwłaszcza:

  • podjęcie prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych, itd.),
  • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 66,6 tys. W porównaniu do maja 2012 roku spadła o 7,7 tys., czyli o 10,4 proc.

W czerwcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys. wolnych miejsc pracy (o 8,0 tys. mniej niż w maju 2011 roku, tj. spadek o 10,5 proc. ).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)