e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Jadąc na urlop nie zapomnij o druku RMUA 2012-07-12


Jadąc na urlop, warto zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia. Należy pamiętać, że podczas pobytu na wakacjach poza miejscem zamieszkania pacjent ma prawo do leczenia.

W przypadku pracownika dowodem ubezpieczenia jest druk RMUA. Jeżeli pacjent nie będzie go miał ze sobą, lekarz udzieli porady medycznej, ale na jego koszt. Są jednak sytuacje w których brak dowodu ubezpieczenia nie zawsze pozbawi pacjenta bezpłatnego leczenia. W nagłych sytuacjach świadczenia osobie ubezpieczonej powinny zostać udzielone natychmiast, nawet, jeżeli chory nie jest w stanie udokumentować faktu ubezpieczenia. Jeżeli pacjent leczony był w szpitalu, dowód ubezpieczenia może okazać w ciągu 30 dni od rozpoczęcia leczenia, o ile nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli jego leczenie już się zakończyło, musi przedstawić dowód ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni od zakończenia udzielania mu świadczeń.

Od stycznia 2012r. pracodawca ma obowiązek przekazywać zestawienie zapłaconych składek raz do roku. Natomiast na żądanie pracownika musi wystawić mu druk RMUA raz na miesiąc, za poprzednie 30 dni. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dokumentem ubezpieczenia jest druk potwierdzający zgłoszenie do niego (ZUS ZUA) oraz dowód opłaconej przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej za ostatni miesiąc. Emeryci i renciści muszą mieć przy sobie legitymację wydaną im przez ZUS. Osoba, która ubezpiecza się dobrowolnie, powinna mieć ze sobą umowę zawartą z NFZ, dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia oraz aktualny dowód opłaconej składki.

(Źródło: Prawapacjenta.eu)