e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Akustyczna mapa Torunia 2012-07-12


Akustyczna mapa Torunia pokazuje, w których miejscach mieszkańcy tego miasta są najbardziej narażeni na szkodliwy dla zdrowia hałas. Mapa pokazuje miejsca dopuszczalnych poziomów hałasu, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych. Powstały również mapy terenów zagrożonych hałasem.

Według analiz statystycznych, w ciągu doby średnio 14,1 proc. mieszkańców Torunia narażonych jest na hałas, który przekracza dopuszczalny poziom, ale tylko 0,5 proc. mieszkańców na hałas przekraczający 10 decybeli.

Mapa akustyczna Torunia będzie służyć do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem.

(Źródło: Rynekzdrowia.pl)