e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Leczenie WZW C w Polsce 2012-07-12


Polska Grupa Ekspertów HCV w swym oświadczeniu stwierdza, że dostępność do diagnostyki i leczenia WZW C w Polsce nie jest zbyt zadowalająca. Polska ma jeden z najniższych w Europie odsetek zdiagnozowanych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C.

Wykrywalność zakażenia HCV w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Dane Państwowego Zakładu Higieny pokazują, że dotychczas zdiagnozowano tylko około 55 000 przypadków WZW C spośród szacowanych 730 000 osób. Oznacza to, że świadomych zakażenia jest tylko 7,5% Polaków. Odsetek ten jest jednym z najniższych w Europie, np. we Francji wynosi on około 50%, we Włoszech 17%, a w Stanach Zjednoczonych 30%.

Eksperci HCV podkreślają, że obowiązkiem lekarza powinno być wykonanie badania diagnostycznego w kierunku zakażenia HCV w następujących grupach ryzyka:

  • biorców krwi i jej pochodnych (zwłaszcza przed 1993 r.);
  • poddawanych zabiegom operacyjnym;
  • po przebytym WZW typu B;
  • otrzymujących iniekcje;
  • leczonych hemodializami;
  • chorych na hemofilię;
  • zakażonych HIV;
  • uzależnionych od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo;
  • poddających się zabiegom upiększającym (tatuaże, kolczykowanie);
  • z podwyższoną aktywnością aminotransferaz.
(Źródło: Prawapacjenta.eu)