e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-07-25


1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 17 lipca 2012r. Nr 135, poz. 817.

1 października wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z 17 lipca 2012r. Nr 135, poz. 823.