e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej 2012-07-25


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów , od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość samych świadczeń. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 529 zł miesięcznie.

Progi dochodowe zostaną podniesione:

  • z 472 zł do 542 zł dla osób samotnie gospodarujących,
  • z 351 zł do 456 zł dla osoby w rodzinie.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 9 ust. 5), automatycznie wzrosną też kwoty zasiłków – o 50% sumy kwot, o które wzrosną kryteria dochodowe osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie. O 85 zł podwyższone zostaną:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego - do 529 zł;
  • przedział pomocy na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - do odpowiednio 531 zł i 1 260 zł.
Wyższa będzie również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – z 207 zł do 250 zł (25% sumy kwot, o które wzrosną progi dochodowe).

Rząd uważa, że podniesienie progów i kwot zasiłków doprowadzi do wzrostu wydatków budżetowych o dodatkowe 124,9 mln zł w 2012 r. i o 498,5 mln zł w 2013 r.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów (z 17 lipca 2012 r.) ws. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823). Nowe przepisy wejdą w życie 1października 2012 r.

(Źródło: Podatki.biz)