e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w świadczeniach rodzinnych 2012-07-25


Resort pracy opublikował projekt rozporządzenia z którego wynika, że od 1 listopada wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Podniesiona zostanie także wysokość zasiłku rodzinnego. Nie zmienią się natomiast pozostałe świadczenia rodzinne, czyli m.in. becikowe czy zasiłek pielęgnacyjny. Kolejne podwyższenie progów przewidziane jest na 2014 r.

Według projektu, od 1 listopada 2012 r. zasiłek rodzinny będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (lub dochód osoby uczącej się) nie przekroczy kwoty 539 zł miesięcznie (obecnie – 504 zł). Gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (co najmniej stopień umiarkowany) próg wyniesie 623 zł (obecnie – 583 zł).

Kolejne podniesienie progów ma zostać przeprowadzone w listopadzie 2014 r. – wzrosną odpowiednio do 574 i 664 zł.

Zgodnie z projektem podniesiona ma zostać również wysokości zasiłku rodzinnego. Od listopada wyniesie on:

  • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia (aktualnie – 68 zł);
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia (aktualnie – 98 zł).
Zmiany nie dotyczą pozostałych świadczeń rodzinnych, czyli m.in. becikowego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla rodzin wielodzietnych oraz dodatków „szkolnych”.

Resort pracy szacuje, że podniesienie zasiłków rodzinnych i progów dochodowych poskutkuje zwiększeniem wydatków na świadczenia rodzinne o ok. 143 mln zł w 2012 r. i o ok. 846 mln zł w 2013 r.

Zmiany te są zawarte w projekcie (z 10 lipca 2012) rozporządzenia Rady Ministrów ws. wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: Podatki.biz)