e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Aktualizacja informatora Vademecum 2012 2012-07-25


Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikował zaktualizowany informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowa wersja informatora NFZ zawiera informacje między innymi o opłatach za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz o uprawnieniach weteranów poszkodowanych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

(Źródło: NFZ)