e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-08-09


17 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. z 2 sierpnia 2012r. Nr 146, poz. 882.

3 września wejdzie w życie ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. z 3 sierpnia 2012r. Nr 147, poz. 892.