e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2012 r. 2012-08-09


W lipcu 2012r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 947,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadła o 16,5 tys. osób (tj. o 0,8 %). Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w lipcu 2011r, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1%). Cały czas utrzymuje się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy 2012r., jak i analogicznych miesięcy 2011 roku.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 roku odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim - o 1,9% (o 2,0 tys. osób);
  • pomorskim - o 1,5% (o 1,6 tys. osób);
  • lubuskim - o 1,4% (o 0,8 tys. osób).
W trzech województwach miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych:

  • 0,3 % w małopolskim i podlaskim,
  • 0,6% (w podkarpackim).
Spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2012 w porównaniu do czerwca 2012 odnotowano wśród mężczyzn (o 28,1 tys. ), a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła (o 11,6 tys.).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 64,3 tys. W porównaniu do czerwca 2012 roku spadła o 3,0 tys. (o 4,4 %).

W lipcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 63,1 tys. ofert pracy (o 5,2 tys., czyli o 7,6% mniej niż w czerwcu 2011 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w lipcu 2012 roku odnotowano w 10-ciu województwach - oscylował on w przedziale od 23,4% (o 1,3 tys. ofert) w województwie kujawsko-pomorskim do 3,4% (o 0,1 tys. ofert) w województwie podlaskim. W sześciu województwach (lubuskim ,łódzkim, małopolskim, pomorskim, święto­krzyskim, wielkopolskim) liczba ofert pracy wzrosła. Największy, ponad 10 pro­centowy względny wzrost wystąpił w województwach:

  • wielkopolskim (o 12,0% czyli 0,6 tys. ofert),
  • lubuskim (o 11,6%, o 0,3 tys. ofert),
  • pomorskim ( o 10,5%, o 0,5 tys. ofert),
  • łódzkim (o 10,3%, o 0,3 tys. ofert).
W lipcu 2012r. stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła 12,3 %. W porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011 roku (lipiec 2011 – czerwiec 2011) odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia, o 0,1 punktu (z poziomu 11,9% do poziomu 11,8%).

W lipcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 11-tu województwach. Najsilniejszy (o 0,3 punktu) odnotowano w województwie zachodniopomorskim. W czterech województwach (małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim) wskaźnik bezrobocia utrzymał się na takim poziomie jak w czerwcu 2012r. Wzrost stopy bezrobocia (o 0,1 punktu) miał miejsce tylko w województwie podkarpackim.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,1%).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)