e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych 2012-08-09


Od 1 sierpnia 2012 obowiązują nowe przepisy dotyczące uznawania choroby za zawodową. Powiększona została lista podmiotów, do których zgłaszane jest podejrzenie choroby zawodowej.

Takimi podmiotami są:

  • właściwy państwowy graniczny inspektor sanitarny albo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
  • państwowy inspektor sanitarny,
  • komendant wojskowy ośrodka medycyny prewencyjnej lub inspektor wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej (dla wszystkich tych osób wprowadzono w nowych przepisach wspólną nazwę "właściwy państwowy inspektor sanitarny"),
  • właściwy okręgowy inspektor pracy.
Chorobę może inspektorom zgłosić pracownik, pracodawca albo lekarz oraz dentysta na specjalnym formularzu, który określają przepisy (Dz. U. nr 132, poz. 1121). W wyjątkowych sytuacjach można zgłosić chorobę telefonicznie (gdy ma bardzo ostry przebieg lub istnieje podejrzenie, że spowodowała śmierć pracownika).

(Źródło: Wyborcza.pl)