e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-08-23


24 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz.U. z 9 sierpnia 2012r. Nr 151, poz. 909.

26 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Dz.U. z 25 lipca 2012r. Nr 140, poz. 854.

1 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Dz.U. z 8 sierpnia 2012r. Nr 150, poz. 903.