e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dodatkowy miesiąc urlopu wychowawczego dla ojców 2012-08-23


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy z którego wynika, że ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego. Nowe przepisy wejdą w życie na początku 2013 r.

Projekt zakłada, że maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie podniesiony z 36 do 37 miesięcy. Każdemu z rodziców (lub opiekunów) przypadnie jeden miesiąc, z którego tylko on będzie mógł skorzystać. Miesiące te nie będą mogły zostać przeniesione na drugiego rodzica czy opiekuna.

Zgodnie z projektem ma zostać podwyższony (z trzech do czterech miesięcy) wymiar urlopu, który może być równocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Zmiany dotyczą również podwyższenia – z czterech do pięciu – części, na które urlop może zostać podzielony.

MPiPS chce zrezygnować z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego, jeśli w danym roku kalendarzowym pracownik – po nabyciu prawa do urlopu wychowawczego – korzysta również z niego, a następnie (w tym samym roku) powraca do pracy.

Zmiany zawarte w projekcie dostosowują polskie przepisy do dyrektywy Rady 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. ws. wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEASPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE.

Wprowadzenie dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego przewidują następujące projekty:

  • ustawy (z 5 lipca 2012 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy;
  • rozporządzenia (z 31 lipca 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: Podatki.biz)