e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Miejski program profilaktyki zaburzeń psychicznych w Krakowie 2012-08-23


Mieszkańcy Krakowa mogą się zgłaszać do udziału w bezpłatnym, miejskim programie "Profilaktyka głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych". Zgłoszenia przyjmowane są w Krakowskim NZOZ Gabinety Rozwoju. Projekt finansowany jest w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia w Krakowie.

Celem programu jest profilaktyka zaburzeń psychicznych, pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania oraz zwiększenie świadomości osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi. Na program składają się działania informacyjno-edukacyjne, diagnostyczne oraz promujące zdrowie psychiczne w środowiskach potencjalnie zagrożonych występowaniem tego rodzaju problemów.

Badania i konsultacje skierowane są do dorosłych mieszkańców Krakowa, którzy spełnią następujące warunki: dotychczas nie byli leczeni psychiatrycznie, ewentualnie mają rozpoznane w przeszłości zaburzenie psychiczne. W programie mogą wziąć udział również osoby, u których występowały lub występują obecnie zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia lękowe, problemy ze snem, zaburzenia pamięci i koncentracji oraz osoby, których bliscy cierpią na zaburzenia lub choroby psychiczne.

Warunek konieczny to zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy w Krakowie.

(Źródło: Rynekzdrowia.pl)