e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok 2012-08-23


Ministerstwo Zdrowia przedstawiło plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, który został zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów 14 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie z planem finansowym przychody wyniosą 66,729 mld zł, z czego ponad 96 proc. stanowić będą wpływy ze składek zdrowotnych. Na świadczenia Fundusz przeznaczy ponad 62,974 mld zł.

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński tłumaczył PAP, że w związku z informacją Ministerstwa Finansów, że podczas trwających prac nad ustawą budżetową na rok 2013 przyjęte na etapie tworzenia planu finansowego NFZ założenia makroekonomiczne zmieniły się, prezes Funduszu musiał dostosować plan finansowy do zmienionych warunków. Tym sposobem obecny plan w porównaniu do projektu zawiera nieznaczne zmiany.

Według planu:

  • przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS+KRUS) wyniosą ponad 64,237 mld zł,
  • na rezerwę ogólną NFZ przekaże ponad 642 mln zł,
  • na ratownictwo medyczne Fundusz przeznaczy ponad 1,8 mld zł.
  • całkowity budżet na refundację leków wyniesie 10,674 mld zł.
  • koszty administracyjne to ponad 682 mln zł.
Na 2013 rok wszystkie oddziały będą miały do dyspozycji większe środki finansowe niż w planie na rok 2012. Największe nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej otrzymają następujące oddziały:

  • mazowiecki (prawie 8,8 mld zł),
  • śląski (prawie 7,6 mld zł),
  • wielkopolski (5,5 mld zł).
Środki rozdzielane są według algorytmu, który uwzględnia m.in. liczbę pacjentów oraz wskaźniki ryzyka zdrowotnego dla poszczególnych grup ubezpieczonych.

Wśród priorytetów przyjętych przez centralę NFZ podczas dzielenia środków na 2013 r. jest m.in. zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny (w tym przypadku wzrost nakładów przewidziano na poziomie 33,91 proc.). Wzrost nakładów zaplanowano również na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (o 4,34 proc.), opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (o 4,8 proc.) oraz wprowadzenie systemu rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 6,66 proc.).

Fundusz uważa, że planowany wzrost nakładów na lecznictwo szpitalne w wysokości 1,067 mld zł, tj. o 4,8 proc., w powiązaniu ze zwiększeniem nakładów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną powinien sprawić, że kolejki w szpitalach będą mniejsze.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)