e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt zarządzenia dotyczący ratownictwa medycznego 2012-08-23


Prezes NFZ przedstawił projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła ten projekt do konsultacji. Uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać do 2 września 2012 roku.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Zawiera również warunki jakie są wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)