e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Park orientacji przestrzennej dla niewidomych w Wielkopolsce 2012-09-06


3 września 2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania otwarto Park orientacji przestrzennej. Niewidome dzieci będą uczyły się w nim samodzielnego poruszania się w terenie. Park zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i znajdują się tam m.in. specjalne przyrządy dydaktyczne: zabawki dźwiękowe, równoważnie, huśtawki i tory przeszkód.

Dyrektor ośrodka Maria Tomaszewska tłumaczy, że to miejsce nazywamy ogrodem zmysłów, ponieważ dzieci będą je tu ćwiczyły. Celem Ośrodka jest edukacja poprzez zabawę, więc znajduje się tam m.in. specjalny plac zabaw. Są też mosty, molo, kaskada, ścieżki o różnych nawierzchniach i specjalny tor przeszkód. Na park składają się również: odtworzona aleja grabów, miejsca wypoczynku, a także ponad 200 gatunków roślin, w tym ziół i kwiatów. Jest też mała oranżeria i miejsce, gdzie dzieci mogą spotkać się ze zwierzętami: ptactwem i królikami.

Niewidomi mają zajęcia w poklasztornym budynku z XVIII w., który został gruntownie wyremontowany i zmodernizowany.

(Źródło: Prawapacjenta.eu)