e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru plecaka szkolnego 2012-09-06


Rozpoczął się kolejny rok szkolny i w związku z tym Główny Inspektor Sanitarny przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego. Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 proc. masy ciała ucznia oraz powinien posiadać on ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.

Ciężar tornistra powinien być rozłożony symetrycznie. Cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej. Powinien mieć równe, szerokie szelki o długości umożliwiającej swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

(Źródło: Główny Inspektor Sanitarny)