e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne w wyjątkowych sytuacjach 2012-09-06


Według obowiązujących przepisów, wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym mogą liczyć na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jest m.in. z zarejestrowanymi bezrobotnymi, kobietami w ciąży, dziećmi i młodzieżą oraz członkami rodzin. Zielona Linia, centrum informacyjne służb zatrudnienia przypomina, że są również inne, wyjątkowe sytuacje, w których przysługuje prawo do bezpłatnego ubezpieczenia.

Takie wyjątkowe sytuacje, przewidziane w polskim ustawodawstwie, to m.in.:

  • świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu – w zakresie lecznictwa odwykowego.
  • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobom z zaburzeniami psychicznymi (w zakresie opieki psychiatrycznej),
  • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne dla osób odsiadujących wyroki sądowe w więzieniach.
Pozostałe przypadki, to osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi albo materiałem zakażonym. Mogą one korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia w zakresie badań na błonicę, czerwonkę, cholerę, nagminne porażenie dziecięce, dury rzekome typu A, B i C oraz dur brzuszny.

Z budżetu państwa mogą zostać pokryte również świadczenia opieki zdrowotnej dla posiadaczy Karty Polaka (przyznawanej Polakom nieposiadającym polskiego obywatelstwa), ale tylko w tzw. stanach nagłych.
Joanna Niemyjska, rzecznik prasowy Zielonej Linii przypomina, że każda ubezpieczona osoba powinna mieć przy sobie dowód ubezpieczenia.

(Źródło: Podatki.biz)