e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-09-20


25 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dz.U. z 10 września 2012r. Nr 171, poz. 1003.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 13 września 2012r. Nr 174, poz. 1016.