e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w sierpniu 2012 r. 2012-09-20


W sierpniu 2012r, szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła 12,4 proc. W porównaniu do lipca 2012r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011roku (sierpień 2011 – lipiec 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie. Tak więc wskaźnik bezrobocia w końcu lipca 2012r. był o 0,6 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem.

W sierpniu br. wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w 10-ciu województwach. Najsilniejszy (o 0,2 punktu) był w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W 6-ciu województwach (dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) natężenie bezrobocia w odniesieniu do lipca nie zmieniło się.

Najniższą stopę bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) odnotowano w województwie wielkopolskim, najwyższą w województwie warmińsko-mazurskim ( 19,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2012 roku wyniosła 1 965,8 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca lipca 2012 roku wzrosła o 12,6 tys. osób (tj. o 0,6 proc.). W analogicznym miesiącu 2011 roku liczba bezrobotnych spadła o 7,8 tys. osób (tj. o 0,4 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu 2012 roku odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • Mazowieckim - o 1,3 proc. (o 3,4 tys. osób);
  • Pomorskim - o 1,3 proc. (o 1,3 tys. osób);
  • Podkarpackim - o 1,1 proc. (o 1,5 tys. osób);
  • Świętokrzyskim - o 1,1 proc. (o 0,9 tys. osób).
Tylko w województwie wielkopolskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 0,5 tys. osób, czyli o 0,4 proc.

Urzędy pracy podały, że wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu br. spowodowany był prawdopodobnie:

  • spadkiem odpływu, w tym podjęć pracy niesubsydiowanej;
  • powrotami do rejestracji po zakończeniu aktywnych form;
  • wzmożoną rejestracją absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
W sierpniu 2012 roku liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 74,7 tys. W porównaniu do lipca 2012 roku wzrosła o 10,4 tys. (o 16,1 proc.). W sierpniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 72,6 tys. ofert pracy (o 9,5 tys. czyli o 15 proc. więcej niż w lipcu 2011 r.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2012 roku odnotowano w 15-tu województwach i oscylował on w przedziale od 35,1 proc. w województwie podlaskim do 3,7 proc. w województwie wielkopolskim. Tylko w województwie śląskim wystąpił spadek ofert pracy o 1,4 proc. Wzrost liczby ofert pracy odnotowany w prawie wszystkich województwach wynikał prawdopodobnie ze wzrostu ofert pracy subsydiowanej, który nie zrównoważył spadku liczby ofert pracy niesubsydiowanej.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)