e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kolejki po orzeczenie o niepełnosprawności 2012-09-20


Osoby, które starają się o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub o jego zmianę czekają na decyzję nawet cztery miesiące po złożeniu wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dziennik Gazeta Prawna podaje, że wniosek w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca od jego złożenia. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw może trwać to dwa miesiące. Niestety w wielu powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) wyznaczane daty rozpatrywania spraw przekraczają ustawowe terminy i wynoszą nawet cztery miesiące.

Kolejki wynikają przede wszystkim z coraz większej liczby zainteresowanych wydaniem orzeczenia. Wielu pracodawców wręcz zmusza swoich pracowników do wystąpienia do zespołu w tej sprawie, ponieważ wyższy stopień niepełnosprawności takiej osoby pozwoli im na uzyskanie wyższego dofinansowania do pracowniczych pensji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Problem stanowią również zbyt niskie środki przekazywane przez wojewodów na funkcjonowanie zespołów.

(Źródło: Rynek zdrowia)