e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiana statutu Ministerstwa Zdrowia 2012-09-20


Projekt zarządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniający zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

W opublikowanym na stronie internetowej MZ projekcie stwierdzono, że proponowana zmiana statusu MZ związana jest z koniecznością dostosowania działalności resortu zdrowia do wyzwań jakie stoją przed administracją. Ma ona wzmocnić funkcje analityczne i podnieść jakość zarządzania wewnątrz MZ. Zgodnie z projektem ma zostać utworzony m.in. Departament Analiz i Strategii, który będzie przygotowywał analizy systemowe, diagnozy, oceny, prognozy. Zlikwidowane ma być Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)