e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-10-04


1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Dz.U. z 8 sierpnia 2012r. Nr 150, poz. 903.

1 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z 17 lipca 2012r. Nr 135, poz. 823.