e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych 2012-10-04


21 września Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników innych jednostek.

Uwagi można było zgłaszać do 27 września.

Projektowane rozporządzenie dotyczy żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników innych jednostek, a także osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)