e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostęp dzieci do świadczeń zdrowotnych 2012-10-04


Pojawiły się sygnały odnośnie ograniczania przez niektóre podmioty lecznicze dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 28 września 2012r. komunikat w tej sprawie.

Komunikat powołuje się na stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia na temat uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla dzieci i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Podkreślono, że osoby nieposiadające ubezpieczenia, ale posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające na terenie RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)