e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych 2012-10-18


Eksperci przy Rzeczniku Praw Obywatelskich przedstawili raport "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami", w którym jedną z najważniejszych wytycznych jest wdrożenie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz uważa, że ekspertyza, dostępna na stronie internetowej RPO, zawiera konkretne rekomendacje dotyczące edukacji osób niepełnosprawnych, jest apolityczna i przygotowana w kontekście rozwiązań europejskich.

Zdaniem ekspertów RPO, potrzebne są również:

  • zapewnienie wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczniów (w tym studentów) i ich rodziców,
  • ujednolicenie systemu orzekania o niepełnosprawności,
  • monitorowanie procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością,
  • dalsze systematyczne usuwanie barier architektonicznych,
  • swobodny dostęp do internetu i podręczników i pomocy dydaktycznych.
Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował we wrześniu 2012r. Zawiera ona przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych, a także nakazujące: tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw na równi z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)