e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W Łodzi powstał BioNanoPark 2012-10-18


W Łodzi powstał jeden z największych w Polsce kompleksów laboratoryjnych dla branży biotechnologicznej - BioNanoPark. Koszt budowy tego obiektu, to 76 mln zł, z czego 53 mln zł pochodziło z UE.

Kompleks obejmuje rozbudowany Łódzki Inkubator Technologiczny. W budynku znajduje się kolejnych 50 powierzchni biurowych dla młodych firm (prowadzących działalność nie dłużej, niż 3 lata) z branży nowoczesnych technologii oraz sale konferencyjne. Powierzchnie te przeznaczone są dla przedsiębiorstw działających w nowoczesnych branżach, takich jak: informatyka, produkcja aparatury leczniczej, nowych materiałów dla potrzeb medycyny i włókiennictwa. Budynek posiada również 4 specjalne moduły biurowo-laboratoryjne.

W BioNanoParku znajdują się dwa duże laboratoria – Biotechnologii Przemysłowej i Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej. Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej będzie opracowywać i komercjalizować nowe technologie przyjazne środowisku, np. technologie mikrobiologiczne biodegradacji skażeń i substancji toksycznych. Z kolei w laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej prowadzone będą prace nad oddziaływania nowych biomateriałów i produktów nanotechnologii z komórkami, tkankami i płynami fizjologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i korzyści wynikających z wprowadzania do środowiska nanostruktur.: biotechnologii przemysłowej i biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej.

Technopark Łódź istnieje od 2007 r. Największym jego udziałowcem jest gmina Łódź, a współudziałowcami: Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, rynekzdrowia.pl)