e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym 2012-10-18


Ministerstwo Zdrowia planuje zinformatyzować system ratownictwa medycznego, rozwinąć współpracę transgraniczną i wydłużyć dyżury zespołów lotniczego pogotowia. W resorcie trwają uzgodnienia wewnętrzne dotyczące nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Ministerstwo chce zwiększenia nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa oraz jego informatyzacji. Wprowadzony ma zostać stały monitoring liczby wyjazdów zespołów ratowniczych oraz ich rozmieszczenia w terenie. Mają zostać wydłużane dyżury lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Ministerstwo Zdrowia chce poprawić jakość kształcenia kadr medycznych i ich doskonalenia zawodowego, a także rozwinąć współpracę trans graniczną w ratownictwie - chodzi głównie o Niemcy i Czechy, ale także o inne kraje ościenne. Resort kładzie nacisk na edukację społeczeństwa w dziedzinie zasad i technik udzielania pierwszej pomocy.

Nowelizacja ustawy o ratownictwie ma m.in. dostosować przepisy do umowy o współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami. Uregulowane mają zostać również zasady kształcenia i wykonywania zawodu ratownika medycznego. Zmiany mają dotyczyć wdrażania nowoczesnych rozwiązań w ramach systemu powiadamiania ratunkowego i systemu wspomagania dowodzenia.

Zgodnie z planem finansowym NFZ na 2013 r. , Fundusz przeznaczy na ratownictwo medyczne ponad 1,8 mld zł.

Sejmowe komisje: zdrowia i spraw zagranicznych poparły rządowy projekt ustawy dotyczący ratyfikacji umowy ws. współpracy Polski i Niemiec w ratownictwie medycznym. Umowę tę w grudniu 2011.r. podpisali ministrowie zdrowia: Polski - Bartosz Arłukowicz i Niemiec - Daniel Bahr. Współpraca ma dotyczyć obszaru przygranicznego województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, chodzi o obszar od 30 do 50 km od granicy w głąb terytorium państwa. Umowa ma charakter ramowy, jej ratyfikacja wymaga uchwalenia stosownej ustawy. Medycznej pomocy w pasie przygranicznym mają udzielać albo niemieckie, albo polskie zespoły ratunkowe - w zależności od tego, które są bliżej miejsca zdarzenia. Szczegółowe warunki i zasady współpracy będą zapisane w porozumieniach wykonawczych zawieranych przez polskich wojewodów i przedstawicieli niemieckich krajów związkowych.

Umowa między Polską a Niemcami określa ogólne zasady dotyczące kwalifikacji ratowników; zasad przekraczania granicy przez ratowników oraz poszkodowanych; posiadania statusu pojazdu uprzywilejowanego przez karetki obu stron; posiadania w celach medycznych oraz stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych; ochrony danych osobowych. Według umowy, państwu udzielającemu pomocy nie będą zwracane koszty akcji ratunkowej.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)