e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-11-08


23 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 8 października 2012r. Nr 191, poz. 1108.

23 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych. Dz.U. z 8 października 2012r. Nr 191, poz. 1106.

25 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 24 października 2012r. Nr 201, poz. 1162.

25 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej. Dz.U. z 10 października 2012r. Nr 193, poz. 1118.