e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2012-11-08


18 października 2012r. Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący warunków, jakie musi spełnić osoba starająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym po przerwie w opłacaniu składek.

NFZ przedstawił składkę na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad, grudzień 2012 r., która wynosi nie mniej, niż 332,08 zł miesięcznie. Objęcie pacjenta ubezpieczeniem dobrowolnym zależy od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek NFZ. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi od 20 do 200 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, która ma zostać ubezpieczona po przerwie w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek.

(Źródło: prawapacjenta.eu, NFZ)