e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Program bezpłatnej rehabilitacji leczniczej ZUS 2012-11-08


ZUS skierował swój program bezpłatnej rehabilitacji leczniczej do osób aktywnych zawodowo, zagrożonych utratą zdolności do pracy w wyniku przebytej choroby lub urazu. W 2011 roku ze skierowaniem ZUS na rehabilitację wyjechało 74 tys. osób, a od 1996 roku z turnusów ZUS skorzystało 908 tys. pacjentów.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk podczas konferencji, oceniającej realizację programu podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili, środowisku medycznemu, partnerom z ośrodków uzdrowiskowych, a w sposób szczególny Pani profesor Annie Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, inicjatorce programu rehabilitacji leczniczej ZUS.

ZUS realizuje rehabilitację w przypadku chorób narządów ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, chorób psychosomatycznych i onkologicznych, a także posiada nowoczesną ofertę telemedycyny dla osób z chorobami serca. Prezes ZUS tłumaczy, że realizowany był również program z zakresu foniatrii: przebadano sporą grupę polskich nauczycieli pod kątem schorzeń aparatu głosowego. Możliwe, że oferta ZUS zostanie poszerzona. Profesor Irena Ponikowska, prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, zgłosiła kolejny pomysł, aby wprowadzić w ramach rehabilitacji leczniczej w ZUS programu antynikotynowego, który jest już sprawdzony i gotowy do wdrożenia.

Z danych, przedstawionych na konferencji wynika, że dzięki rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS ponad 46 proc. pacjentów odzyskało zdolność do pracy.

Procedura skierowania na turnus w ramach programu prowadzonego przez ZUS jest następująca: po wcześniejszym zaleceniu wydanym przez lekarza rodzinnego, lekarz orzecznik ZUS przeprowadza badanie pacjenta i na tej podstawie decyduje o potrzebie rehabilitacji. Termin turnusu rehabilitacyjnego pacjent ustala bezpośrednio przy okienku w ZUS.

(Źródło: Podatki.biz)