e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niemcy są najstarszym społeczeństwem w Europie 2012-11-08


10 października 2012r. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał, że Niemcy są najstarszym społeczeństwem w Europie, a na świecie zajmują pod względem wieku mieszkańców drugie miejsce po Japonii. Japonia to jedyny kraj na świecie, w którym odsetek dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia był niższy niż w Niemczech. Z najnowszego rocznika statystycznego 2012 wynika, że co piąty mieszkaniec Niemiec ukończył 65 lat i odsetek osób starszych niż 65 lat jest wyższy tylko w Japonii. 2,3 mln starszych osób Niemczech potrzebuje stałej opieki, a do roku 2030 r. ich liczba powiększy się prawdopodobnie o kolejny milion.

Duża część niemieckich seniorów pozostaje nadal aktywna - 28 proc. osób powyżej 65. roku życia udziela się społecznie. W porównaniu z rokiem 1999 odsetek aktywnych emerytów wzrósł o 5 proc.

W minionym dziesięcioleciu odsetek pracujących mężczyzn w wieku 60-64 lat wzrósł z 28 do 52 proc. Odsetek pracujących kobiet w tym przedziale wiekowym wzrósł w tym czasie aż trzykrotnie - z 12 do 36 proc.

(Źródło: PAP)