e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-11-22


1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Dz.U. z 16 listopada 2012r. Nr 216, poz. 1259.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 15 listopada 2012r. Nr 215, poz. 1255.

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 6 listopada 2012r. Nr 208, poz. 1215.