e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory formularzy przesyłane do PFRON przez pracodawców 2012-11-22


Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmienią się wzory formularzy informacyjnych INF-1, INF-Z i INF-2, które przesyłają Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pracodawcy korzystający z dofinansowania dla niepełnosprawnych pracowników.

Przewidziane w projekcie zmiany polegają na modyfikacji części pól oraz dodania lub rozszerzenia objaśnień. Projektodawca tłumaczy, że zmiany są spowodowane potrzebą zapewnienia „większej czytelności danych w formularzach i objaśnieniach do nich”.

Zmianom ulegną wzory:

  • INF-1 – informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • INF-Z – informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informacja ewidencyjna;
  • INF-2 – informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 13 listopada 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Podatki.biz)