e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe standardy okołoporodowe 2012-11-22


Od dnia 19 października 2012 r. obowiązują nowe standardy okołoporodowe. Nowością jest wprowadzenie przesiewowych badań pulsoksymetrycznych w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca. Zmieni się też opieka nad noworodkiem w zakresie laktacji. Standardy promują karmienie piersią. Kobiety po wyjściu ze szpitala powinny karmić dziecko swoim mlekiem, a w razie komplikacji z karmieniem otrzymać fachową pomoc.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2012 r. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm).

Wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. utraciło moc.

W rozporządzeniu określono standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Standardy uwzględniają wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), osiągnięcia medycyny opartej na dowodach naukowych oraz doświadczenia polskie w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Dostosowano je do systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej i prawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta.

W nowym rozporządzeniu zmienia się zakres podmiotów zobowiązanych do jego stosowania. Standardy obowiązują we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Nowością jest wprowadzenie przesiewowych badań pulsoksymetrycznych w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca. Takie badanie będzie miał więc przeprowadzone każdy noworodek (podobnie jak do tej pory badanie w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz badanie słuchu).

Promowane jest tez naturalne karmienie. W razie stwierdzenia nieskutecznego karmienia piersią, personel szpitala będzie miał obowiązek zdiagnozować problem i wdrożyć postępowanie zgodne z aktualną wiedzą na temat laktacji, w celu umożliwienia skutecznego nakarmienia noworodka mlekiem matki z piersi, a jeżeli nie jest to możliwe - odciągniętym mlekiem matki. Noworodkom karmionym piersią nie wolno teraz w szpitalu podawać do picia wody, roztworu glukozy oraz dokarmiać sztucznym mlekiem początkowym, jeśli nie wynika to ze wskazań medycznych. Kobiety, które opuszczą szpital, powinny karmić dziecko swoim mlekiem, a w razie komplikacji z karmieniem otrzymać fachową pomoc. Jeżeli wyjdą z lecznicy bez diagnozy problemu pobierania pokarmu przez dziecko - będą mogły zaskarżyć placówkę.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia, rynekzdrowia.pl)