e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Spadek liczby zakażeń HIV 2012-11-22


W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Biurem Regionalnym Wspólnego Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) na Europę Wschodnią i Azję Środkową oraz Krajowym Centrum ds. AIDS, na której oficjalnie zaprezentowany został raport UNAIDS 2012 na temat stanu epidemii HIV/AIDS na świecie i problemów z nim związanych. Wspólny Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) odnotował ponad 50-procentowy spadek liczby nowych zakażeń HIV na terenie 25 krajów. W ostatnich 24 miesiącach o 63 proc. wzrosła liczba osób, które mają dostęp do terapii antyretrowirusowej, a liczba zgonów z powodu AIDS spadła o ponad 25 proc. (dane na lata 2005-2011).

Szczególną uwagę poświęcono aktualnej sytuacji w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

W niektórych krajach, gdzie odnotowuje się najwyższą częstość występowania HIV na świecie, w porównaniu z rokiem 2001 udało się znacząco zredukować liczbę nowych zakażeń w następujących krajach:

  • 73% w Malawi,
  • 71% w Botswanie,
  • 68% w Namibii,
  • 58% w Zambii,
  • 50% w Zimbabwe,
  • 41% w Afryce Południowej i Suazi.
W ostatnich sześciu latach o 1/3 udało się zmniejszyć liczbę zgonów z powodu AIDS w Afryce Subsaharyjskiej. W ciągu ostatnich dwóch lat do 59% wzrosła tam liczba osób mających dostęp do terapii ARV.

Największy postęp, to najprawdopodobniej ograniczenie nowych zakażeń HIV wśród dzieci. Połowa spadku liczby nowych przypadków HIV na świecie zaobserwowana w ostatnich dwóch latach miała miejsce wśród niemowląt.

Raport pokazuje, że terapia antyretorwirusowa stała się potężną bronią w walce z epidemią. W ostatnich 24 miesiącach liczba osób, które mają do niej dostęp wzrosła do 63%. W Afryce Subsaharyskiej korzysta z niej rekordowa liczba zakażonych: 2,3 mln pacjentów. Tylko w ostatnim roku w Chinach liczba osób przyjmujących leki zwiększyła się o prawie 50%. Z szacunków wynika, że 6,8 mln osób spełnia kryteria włączenia do terapii antyretrowirusowej, lecz nadal nie ma do niej dostępu. Wg. UNAIDS kolejne 4 mln par o różnym statusie serologicznym (co oznacza, iż jeden z partnerów żyje z wirusem) mogłoby odnieść korzyści z leczenia ARV czyli uchronić zdrowego partnera przed zakażeniem.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)