e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-11-29


1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Dz.U. z 16 listopada 2012r. Nr 216, poz. 1259.

4 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie. Dz.U. z 19 listopada 2012r. Nr 217, poz. 1266.

5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Dz.U. z 20 listopada 2012r. Nr 218, poz. 1277.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 15 listopada 2012r. Nr 215, poz. 1255.