e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym 2012-11-29


23 listopada 2012r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym, która określa kryteria, jakie muszą spełniać lekarze pracujący w wyjazdowych zespołach specjalistycznych. Za ustawą głosowało 300 posłów, żaden nie był przeciwko, 136 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa m.in. skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Od 1 stycznia 2013 r. świadczeń będzie mógł udzielać tylko tzw. lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Według nowych przepisów, lekarzem systemu ratownictwa medycznego będzie mógł być do 2020 r. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo ten, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. Zgodnie z ustawą, lekarzem systemu może być też lekarz, który ma doświadczenie "3 tys. godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala". Lekarz ten będzie musiał rozpocząć do 1 stycznia 2015 r. specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej.

Na początku 2013 roku resort zdrowia ma przedstawić założenia do projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)