e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wzrost wydatków na opiekę socjalną w Unii Europejskiej 2012-11-29


Z najnowszego raportu Eurostatu wynika, że w ciągu trzech lat przeciętne wydatki na opiekę socjalną wzrosły w Unii Europejskiej o 3,3 pkt proc. PKB, z 26,1 proc. w 2007 r. do 29,4 proc. w 2010 r. Wydatki socjalne Polski wyniosły w 2010 r. 18,9 proc. PKB.

Do wydatków socjalnych Eurostat zalicza: zasiłki, opiekę zdrowotną i społeczną, oraz emerytury i renty. Między 2007 a 2010 r. wydatki na podstawowe kategorie świadczeń socjalnych wzrosły przeciętnie o 10 proc. Natomiast poziom wydatków na zasiłki dla osób bezrobotnych podniósł się aż o jedną trzecią. Dzieje się tak ze względu na pogarszającą się w Europie sytuację gospodarczą.

Kraje, które wydały najwięcej na opiekę socjalną w 2010 r. w relacji do PKB to:

  • Francja (33,8 proc.),
  • Dania (33,3 proc.),
  • Holandia (32,1 proc.),
  • Niemcy (30,7 proc.),
  • Finlandia (30,6 proc.).
Najmniej natomiast – poniżej 20 proc. PKB – wydały m.in.:

  • Rumunia (17,6 proc.),
  • Łotwa (17,8 proc.),
  • Bułgaria i Estonia (po 18,1 proc.),
  • Słowacja (18,6 proc.),
  • Polska (18,9 proc.).
Koszty ponoszone w związku z emeryturami i rentami wyniosły w 2010 r. średnio 45 proc. ogółu wydatków socjalnych w Unii Europejskiej. Na ten cel najmniej środków jest przeznaczanych w Irlandii (23 proc. świadczeń) i Luksemburgu (36 proc.). Z kolei najwięcej w takich krajach, jak: (60,9 proc.), Włochy (60,6 proc.) i Malta (54,9 proc.).

Wydatki związane ze służbą zdrowia pochłonęły w 2010 r. 37 proc. wszystkich wydatków socjalnych. Zdecydowanie najwięcej wydała na ten cel Irlandia (48 proc.). W przypadku Polski było to 31,6 proc.

(Źródło: podatki.biz)