e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory wniosków o „becikowe” i specjalny zasiłek opiekuńczy 2012-12-13


Od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe wzory wniosków i załączników, które muszą złożyć osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne. Zmiany dotyczą wniosków m.in. „becikowego”, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Przedstawiony przez resort pracy i polityki społecznej projekt rozporządzenia ws. nowych wzorów jest związany z ostatnimi nowelizacjami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Według nowych przepisów, osoby ubiegające się o „becikowe” i o specjalny zasiłek opiekuńczy będą miały obowiązek złożyć oświadczenie albo zaświadczenie, które udokumentują ich dochody.

Projekt rozporządzenia określa m.in. rodzaje dokumentów, które pozwolą na ustalenie dochodu w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z wprowadzeniem kryterium dochodowego dla obu tych świadczeń (m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie członków rodziny o osiąganych dochodach).

Od początku stycznia obowiązywać będą również nowe załączniki określające wzór wniosku o „becikowe” i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 listopada 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: podatki.biz)