e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola NIK w sprawie pomocy państwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych 2012-12-13


Z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat pomocy państwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych wynika, że państwowe formy wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych są nieefektywne. Kontrolerzy NIK podkreślają, że terapie zajęciowe nie pomagają w znalezieniu pracy, a turnusy rehabilitacyjne nie kształtują tzw. umiejętności społecznych.

Kontrolerzy zajęli się turnusami rehabilitacyjnymi w województwie kujawsko-pomorskim i warsztatami terapii zajęciowej w woj. wielkopolskim.

Według NIK dotowane ze środków państwa (PFRON) turnusy rehabilitacyjne nie różnią się praktycznie niczym od zwykłych turnusów wypoczynkowych. W komunikacie Izby czytamy, że „Uczestniczące w nich osoby nie nabywają nowych umiejętności społecznych, a właśnie to jest podstawowym celem takich wyjazdów. Organizatorzy turnusów pomijają lub ograniczają elementy rehabilitacji, które wymagają współdziałania i zaangażowania, nie zapewniają wykwalifikowanej kadry, nie dokonują indywidualnej oceny postępów uczestników”.

Z danych NIK wynika, że z 300 uczestników terapii zajęciowych w woj. wielkopolskim w latach 2010-2012 pracę znalazło tylko7 osób (2%). Zdaniem NIK „Warsztaty terapii zajęciowej nie przygotowują osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy zawodowej. Nie spełniają zatem swojej podstawowej funkcji, do której zostały powołane. Większość osób bierze udział w zajęciach przez wiele lat (rekordzista aż 18). Warsztaty są zatem bardziej sposobem na wspólne spędzanie czasu lub co najwyżej na częściową poprawę relacji społecznych”.

Innymi zarzutami, które przedstawiła Izba, to m.in.: brak odpowiedniej ochrony danych osobowych uczestników warsztatów, łamanie prawa przy kwalifikacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach oraz nierówne traktowanie ich uczestników (większe dofinansowanie dla osób, które korzystają równocześnie z funduszy unijnych.

(Źródło: podatki.biz)