e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-01-10


11 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia. Dz.U. z 27 grudnia 2012r. Nr 243, poz. 1458.

12 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Dz.U. z 28 grudnia 2012r. Nr 244, poz. 1486.

19 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. Dz.U. z 4 stycznia 2013r. Nr 3, poz. 5.

19 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 4 stycznia 2013r. Nr 3, poz. 7.