e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-01-24


24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 9 stycznia 2013r. Nr 6, poz. 29.

24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Dz.U. z 9 stycznia 2013r. Nr 6, poz. 32.

24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 9 stycznia 2013r. Nr 6, poz. 33.

25 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania. Dz.U. z 10 stycznia 2013r. Nr 7, poz. 42.

26 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Dz.U. z 11 stycznia 2013r. Nr 8, poz. 44.

1 lutego wejdzie w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 17 stycznia 2013r. Nr 11, poz. 73.