e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zasady korzystania z eWUŚ 2013-01-24


Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć regulamin korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

W regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej NFZ zostały określone zasady korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Zawiera on również zasady udzielania oraz utraty ważności upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ, tryb nadawania oraz odbierania uprawnień w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)