e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Program Szczepień Ochronnych na 2013 rok 2013-01-24


Główny Inspektor Sanitarny ogłosił program, z którego wynika, że do kalendarza szczepień ochronnych w 2013 r. wprowadzono tylko niewielkie zmiany.

Zmiany w zakresie szczepień obowiązkowych są następujące:

  • Wprowadzenie w grupie dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową ciała poniżej 2500 g szczepień przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi szczepionką bezkomórkową DTPa.
  • Wprowadzenie szczepionki bezkomórkowej DTaP między 16. a 18. miesiącem życia u dzeci, które w pierwszym roku życia zamiast szczepionki pełnokomórkowej DTwP otrzymały szczepionkę bezkomórkową DTaP.
Natomiast zmiany w szczepieniach zalecanych, to:

  • Dzieciom w 14. roku życia oraz osobom zatrudnionym na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych zalecane jest szczepienie przypominające przeciw krztuścowi (szczepionką DTaP).
  • Osobom w wieku 50 lat i starszym zalecane jest szczepienie skoniugowaną 13-walentną szczepionką przeciw pneumokokom (PCV-13).
  • Rozszerzono i doprecyzowano grupy chorych przewlekle (powyżej 2. roku życia), którym zaleca się szczepienie przeciwko pneumokokom szczepionką polisacharydową (wrodzone lub nabyte niedobory odporności, zakażenie HIV, przeszczep narządów lub szpiku kostnego, choroba nowotworowa, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, brak śledziony; przewlekła choroba serca, płuc (w tym astma i POChP), nerek lub wątroby; cukrzyca, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, wszczepienie implantu ślimakowego; choroba alkoholowa, nikotynizm; osoby starsze przebywające w domach opieki.
(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)