e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polscy lekarze chętnie zatrudniani w Niemczech 2013-01-24


W niemieckich szpitalach brakuje lekarzy i personelu medycznego w związku z tym lekarzy poszukuje się w innych krajach. Pomimo że lekarze i pielęgniarki z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej są dobrymi fachowcami, decydujące znaczenie dla ich przyszłych pracodawców ma także dobra znajomość języka niemieckiego.

Do niemieckich szpitali najczęściej przybywają lekarze z krajów Europy Środkowej i Wschodniej takich jak Polska i Rosja. Również z krajów Europy Południowo-Wschodniej jak Rumunia, Grecja, Chorwacja, Serbia, Albania, Kosowo czy Bośnia i Hercegowina. Ze względu na kryzys, do pracy przyjeżdżają również lekarze z Hiszpanii.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2012 r. o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą, zawiera przepis, który stanowi, że urzędowe zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza w Niemczech, nie jest już powiązane z obywatelstwem lekarza. Lekarze z krajów spoza UE muszą poddać się dodatkowemu egzaminowi, który stwierdzi czy kwalifikacje lekarza z zagranicy są równoważne ze zdobytymi w RFN.

(Źródło: Gazeta.pl)